Τεράστια επένδυση από Elmas

Τεράστια επένδυση από Elmas έχει αυξηθεί τους στόχους το 2014