Συγκοινωνία Εργου

Elmas Group έχει εμπειρία στην ασφαλή μεταφορά των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών με συρόμενη οροφή και τα βαρέα οχήματα μεταφορών που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά.

Στην περίπτωση του συνόλου μιας εγκατάστασης διαφορετικές μετρήσεις και εξαγωγή βάρος και τη μεταφορά εισαγωγής, πριν από την φόρτωση ενός ανακάλυψη και την εμπειρία διεξάγεται και μια σχετική παράδοση παρέχεται.

Υπηρεσία σημείο σε σημείο αποθήκευσης και μεταφοράς λύσεις, ασφαλιστικές υπηρεσίες και το σενάριο μεταφοράς μέσω A τεκμηριωμενές εκτελωνιστές και εξαγωγή συμβούλων.