Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού μας

Ατομική Ποιότητα 

Στην Elmas Grup η πρόσληψη πραγματοποιείται σύμφωνα με προκαθορισμένα αρμοδιότητα και στη συνέχεια οι προπονήσεις και τα σχέδια σταδιοδρομίας διεξάγονται για τους σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους. Σε εξωτερικές εταιρείες προπονήσεις των ανθρωπίνων πόρων και έμπειρους επαγγελματίες εκπαιδευτές βοηθούν. Εσωτερική κατάρτιση διεξάγονται σε Kemalpa?a έξω από το θόρυβο του Izmir σε 1000 τμ κέντρο κατάρτισης. Περιοδικές αξιολογήσεις των επιδόσεων και επιμέρους ειδικών προπονήσεις δεν βοηθούν στη βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων Elmas Grup.

Ποιότητα Εργασίακης Ζωής

Προώθηση: εξαρτάται από πρωσοπική απόδοση. Ο υπάλληλος που έχει ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης που λαμβάνονται για τη διαχείριση του προγράμματος ασκούμενος από Elmas Group Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.Οι υπαλλήλοι που συμπληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία προωθούνται σε κατάλληλες θέσεις. Elmas Group έχει υιοθετήσει την άποψη ότι για τη βιώσιμη ικανοποίηση του πελάτη είναι απαραίτητη μια βιώσιμη ικανοποίηση των εργαζομένων. Η ομάδα που είναι τεχνολογικά φιλικό παρέχει ιντρανέτ και υπηρεσίες διαδικτύου σε όλους τους εργαζόμενους. Οι μισθοί που καταβάλλονται σε δύο τμήματα, αφενός, ως προκαταβολή και ένα μέρος στο τέλος του μήνα και είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να μην υστερεί στην αγορά για τις άλλες παρόμοιες θέσεις. Το περιβάλλον εργασίας έχει σχεδιαστεί ως ανοικτό χώρο γραφείων με τη νοοτροπία να «αποκλείσει εργασιακού άγχους ως ομάδα».