Αδεια Τελωνείου

ELMAS Eκτελωνισμο εξυπηρετεί με μια έμπειρη ομάδα που αποτελείται από 2 εκτελωνιστή, 22 Τελωνεία Βοηθός Μεσίτης, 6 Τελωνείο Βοηθός Μεσίτης. Η έδρα της βρίσκεται στο Alsancak και να μπορούν να παρακολουθούν σε διάφορες βιομηχανίες τελωνειακή παρακολούθηση σε όλα τα έθιμα που αποτελούν μέρος του «Νομαρχίακη Εμπορική Διαχείριση Αιγεών Τελωνείων », καθώς και την εκτέλεση όλων των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής.

 

Τμήμα των εισαγωγών μας "ELMAS Τμήμα Τελωνείων Εισαγωγή» πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας, εκπαιδεύσεις και σχετική ανατροφοδότηση πληροφοριών στη βιομηχανία των πελατών, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα και να πάρει την τεχνογνωσία. Για να συμμορφωθεί με την καλλιέργεια και την αλλαγή προσδοκία της εναλλακτικής πελατών και διαφορετικές λύσεις παράγονται σύμφωνα με κάθε έργο.

 


 

Εξαγωγή

Elmas Τελωνείων Τμήμα Εξαγωγών εξυπηρετεί όλες τις βιομηχανίες. Εκτός από όλα τα εξαγωγική διαδικασία παρακολούθησης, προέγκριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες:

  • Εργο με βάση το έργο του ιδιωτικού ομίλου,
  • Διεθνείς επιχειρηματικές οργανώσεις,
  • Δραστηριότητες Ε & Α στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου,
  • Υπάρχουν επίσης περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρουσίαση και στατιστικές μελέτες.
  • Δραστηριότητες προώθησης των εξαγωγών,

 


 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΑ , AEO ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ELMAS διενεργεί η όλη διαδικασία συμμόρφωσης παρακολουθεί και ειδικό πρόγραμμα που βασίζεται συμβούλων στην περίπτωση που οι απαιτήσεις των πελατών. Ταυτόχρονα Ομάδα παρέχει υπηρεσίες συμβούλων, σύμφωνα με το "Εκτελωνισμός Ευκολία Νομοθεσία"

 


 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εισάγουν τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες έκδοσης άδειας (D??B) εξαιρούνται από το Τελωνείο απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν DIR θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς φόρους και απαλλαγή νομική αμοιβή, καθώς και να εξαιρεθούν από τις προφυλάξεις της εμπορικής πολιτικής και να πάρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα με το να μην πληρώνουν 6% του KKDF σε χρονοβόρες διαδικασίες εισαγωγής.

 


 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ

Elmas εξυπηρετεί συμβουλευτική υπηρεσία τον τομέα στον οποίο θα πρέπει να εκδώσει άδεια ή πιστοποιητικό.

 


 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Για μια νέα εκκίνηση ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τα κίνητρα για επενδύσεις. Το σύστημα κινήτρων μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: Εφαρμογές γενικό κίνητρο, περιφερειακών εφαρμογών κινήτρων, Μεγάλη Κλιμάκωσης Επενδύσεις, Στρατηγικών Επενδύσεων. ELMAS κάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκειμένου να καθορίσετε το κίνητρο προετοιμάζει το έργο και δεν το παρακολουθεί.

Με το πεδίο εφαρμογής των επενδυτικών κινήτρων χειρισμό όλων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου μαζί με τα εργαλεία και εξοπλισμό και οργάνωση πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας.

 


 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με τον τελωνειακό κανονισμό εμπορεύματα εισαγωγής και οι εικόνες που λαμβάνονται πίσω σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση ορίζεται ως πληρωμή της προκαταβολής. Οπως ELMAS Κατάθεση Τμήμα μας εξυπηρετεί σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρέχοντας λύσεις που αφορούν την σχετική κατάθεση εμπορευμάτων εκτελωνισμού και άλλων σχετικών φόρων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων.

Μετά την επεξεργασία οι απαραίτητες εγγυήσεις για την εισαγωγή του καλό με την τελωνειακή απαλλαγής, επεξεργάζεται όλα τα άλλα αναγκαία διαδικασία στο όνομα των πελατών τους και να παραδώσει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

 


 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Elmas παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, την προετοιμασία έργων και συνέχεια "Πιστοποιητικό άδεια εισαγωγής" για προϊόντα των ποσοστώσεων σε αφορολόγητα περιόδους.

 


 

Εφαρμογές TAREKS

Όλη η διαδικασία του υπουργείου Οικονομίας που ρυθμίζει τον έλεγχο αξιολόγησης των κινδύνων εξωτερικό εμπόριο προσεκτικά ακολουθείται από έμπειρη ομάδα μας. Οι τουρκικές διαδικασίες Ινστιτούτο Αξιολόγησης συμμόρφωσης που διενεργούνται από πιο γρήγορος και πιο κατάλληλο τρόπο, χάρη σε καλά εκπαιδευμένο και επαγγελματική ομάδα μας.

 


 

Εκτελεσεις Μετρήσεων και Ρυθμίσεων

Για τη μέτρηση για τη δημιουργία της διαδικασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του επαρχιακού Διεύθυνση Επιστήμης, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, σας μας εξυπηρετούν με μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών.

 


 

Εκτελεσεις Εγγύησεων

Δίνουμε υπηρεσία παροχής συμβουλών για τις υπηρεσίες μετά την πώληση, της εγγύησης και τα προσόντα των εγγράφων, καθώς και για τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εμπορίων και Τελωνείων

 


 

Εκτελεσεις Απαλλαγής Εγγύησης

Γρηγορότερη παρακολούθηση της «Εγγύησης έγγραφα" που απαιτείται για τις εταιρείες εισαγωγής ή άδεια Απαλλαγή εγγύησης που λαμβάνονται από το ΥπουργείοΤελωνείου και Εμπορίου της Τουρκίας, χάρη στην έμπειρη ομάδα μας στην Εμπορική Διεύθυνση Περιφέρεια.

διαδικασίες σχετικές με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης δικαιώματα, έγγραφα ελέγχου, κτηνίατρο των συνόρων εξετάσεις και ειδικά δικαιώματα που έπρεπε να ληφθούν από το Υπουργείο Τρόφιμων ,Γεωργίων και Κτηνοτροφίων πραγματοποιείται από έμπειρη ομάδα μας με τον πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο τρόπο .