Εργό Μεταφορές Μεταξύ Ιταλίας καιΤουρκίας

Εχουμε μεταφέρει ένα εργοστάσιο με το σύνολο του εξοπλισμού για την Τουρκία που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Ιταλία. Αυτή η ταχύτητα επικοινωνίας με έναν από κάθε τμήμα του έργου και τη λήψη θετικών αποτελεσμάτων που ήταν συνεπείς με την εργασία μας τίμησε.