Η εφοδιαστική δεν είναι μόνο για τη μεταφορά στο Elmas