Πολιτική Ποιότητας και Υπηρεσιών

Πολιτική Ποιότητας και Υπηρεσιών

Να ενεργεί ως ηγετική εταιρεία στον κλάδο θαυμάζοντας για ηθικές αξίες, τη σημασία των ανθρώπινων πόρων και έχει ως στόχο για την εξεύρεση λύσεων στις προσδοκίες του πελάτη, η οποία προσαρμόζεται γρήγορα και έγκαιρα τεχνολογικές καινοτομίες, όπως απαιτείται πάντοτε από τον κλάδο της εφοδιαστικής, στοχεύει μια μακρά και μακρόχρονη σχέση με τους πελάτες, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και νομοταγή.

Πολιτική Υπηρεσίας

Elmas Group είναι ένας εταίρος λύση στη βιομηχανία της εφοδιαστικής. Αυτό είναι σημαντικό για Elmas Group να προγραμματίσει ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και υπερβαίνει τις προσδοκίες στην υπηρεσία μεταφέρονται στον πελάτη. Μέσω περιβαλλοντική προσέγγιση, η ομάδα στοχεύει και φέρει την υπηρεσία σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Πολιτική των Εργαζομένων

Η συνεχής αύξηση της ποιότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων είναι απαραίτητη για Elmas Group. Ερευνες της ικανοποίησης των εργαζομένων, την προσωπική προπονήσεις ανάπτυξη και την κοινωνική εγκαταστάσεις τις επιδόσεις και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας των συστημάτων, τα τρόφιμα, οι μεταφορές, το διαδίκτυο και άλλες κοινωνικές παροχές: ανοικτή δομή περιβάλλον γραφείου, ένας φροντίδα για τον εξαερισμό και το φως είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Elmas Grup Lojistik έχει καθορίσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με το ISO 27001 Ασφάλειας Πληροφοριών συστήματος διαχείρισης, έχει ενημερώσει τους εργαζομένους σχετικά με τα θέματα ασφαλείας, έχει καθορίσει τους στόχους, τα πρότυπα και συνεχώς παρακολουθεί τους κινδύνους και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πολιτική Πελατών

Είναι "Κερδίσε-Κερδίσε". Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη εμπειρία αγορών είναι αυτή που κερδίζει και στις δύο πλευρές. Στην Elmas Grup, εμπιστοσύνη του πελάτη είναι σε υψίστης σημασίας. Είναι η κύρια πολιτική της ικανοποίησης των πελατών του Elmas Grup να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία, τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων με λεπτότητα γνωρίζοντας τη σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνεια, να χαμογελούν και να κάνει το χαμόγελο όλη την ώρα.

Μπορείτε να στείλετε τα παράπονα και τις προτάσεις σας ή να πάρετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της ποιότηταςστη διεύθυνση: info@elmas.com.tr